Szkoły Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach


Logo Szkoły Podstawowej nr 1
W
Y
D
A
R
Z
E
N
I
A
IX
X
XI
XII
I
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
 
 19 sierpnia 2019

Św-oodle


1 października - Ogónopolski Dzień Tornistra.
Chcemy dbać o zdrowie uczniów, nie obciążając niepotrzebnie ich tornistrów. Każda dodatkowa rzecz w plecaku to zbędny i szkodliwy ciężar. Pamiętajmy, że zabawki, gry czy pamiętniki warto zostawić w domu.
Więcej na temat akcji można dowiedzieć się TUTAJ

Uczniowie naszej świetlicy mogą brać udział w zajęciach organizowanych w ramach programu edukacyjnego "Bezpieczniki TAURONA. Włącz dla dobra dziecka", który jest prowadzony przez spółkę Tauron Dystrybucja S.A. i Fundację Tauron.
Logo programu Bezpieczniki Taurona Celem programu jest edukacja dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej, urządzeń nią zasilanych, a także bezpiecznego zachowania w pobliżu infrastruktury energetycznej.
Zajęcia w ramach programu prowadzi w naszej świetlicy mgr Wioleta Borys. Więcej informacji można znaleźć na multimedialnej platformie edukacja.bezpieczniki.tauron.pl.

"MegaMisja", czyli cyfrowa edukacja w świetlicy szkolnej.
Logo programu MegaMisja Jak wskazują ogólnopolskie badania internetu, coraz więcej dzieci surfuje po Sieci. Nie wszystkie z nich wiedzą jednak, jak korzystać z zasobów Internetu w sposób bezpieczny i odpowiedzialny. W związku z tym cieszymy się, że nasza świetlica została zakwalifikowana do udziału w programie nowoczesnej edukacji MegaMisja. Akcja ta ma na celu podnieść cyfrowe kompetencje nauczycieli, a dzieciom pomóc w dostrzeganiu dobrych stron technologii i bezpiecznym ich wykorzystywaniu.
Koordynatorem programu w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 1 w Świętochłowicach jest mgr Danuta Synoczek. Więcej o programie można dowiedzieć się z oficjalnej witryny megamisja.pl.
Z przyjemnością informujemy, że nasz udział w MegaMisji będzie kontynuowany w roku szkolnym 2017/2018.

Nasza świetlica przyłączyła się do realizowanego przez naszą szkołę programu Czytające Szkoły, w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom". Istotą programu jest codzienne czytanie uczniom dla przyjemności! Czytaj książki! Jest to najskuteczniejszy sposób wychowania dziecka samodzielnie myślącego, posiadającego wiedzę, kulturalnego, etycznego, z wyobraźnią, które umie radzić sobie w życiu przy pomocy rozumu.
W naszej świetlicy dzieciom głośno czytają rodzice. Książki są wybierane wspólnie z wychowawcą świetlicy. Głośne czytanie jest połączone z zajęciami, które nawiązują do treści usłyszanych w opowiadaniach i bajkach.
Zapraszamy wszystkich chętnych rodziców do współpracy!
horizontal line
∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴ code by: ☣ ∫ıмα+ ┆ © SP1 2012-2019 ∴∵∴∵∴∵∴∵∴∵∴

powered by: Notepad++ XAMPP Smarty Template Engine Inkscape Advanced Renamer Easy Thumbnails Pixabay Valid XHTML 1.0 Transitional Poprawny CSS!